култик ости бези
1tom.ru

култик ости бези

Кукрак бези саратони даволаш

12.04.2017 Маданият Comments Off on Кукрак бези саратони даволаш 2,354 Показы

Афсуски, хозирги кунда кукрак бези саратони аёл касалликлари орасида енг куп учрайдиган касаллик булиб келмода. Ушбу касалликни даволашда вактида килинган диагностика мухим ахамият касб етади. Шунинг учун хар бир аёл мунтазам равишда уз кукракларини текширувдан утказиши шарт.

Нега?

Кукрак бези саратони касаллигининг дастлабки боскичи аломациз кечади. Натижада касаллик аёл билмаган холда кейинги огиррок боскичларига утиб кетади. Бу еса касалликни даволашда кушимча кийинчиликларни ва зарарли муолажалрни талаб етади. Уз вактида аникланган касалликни даволаш еса осонрок кечади ва купинча аёл учун ижобий якунланади.

Кукрак бези саратони касаллиги билан касалланиш хавфи кимда бор?

1. Ёши улгайган, яъни 50 ёшдан ошган аёлларда;

2. Она, хола ёки бувисида саратон касаллиги мавжуд булган аёлларда;

3. Генетик касалликка ега булган аёлларда (БРCА1 ва БРCА2 генлардаги деффект)

4. Биринчи хайз куриш даври 12 ёшгача булиб, менопауза (хайз куришни тугатиш) даври 55 ёшдан ошган аёлларда;

5. Куп спиртли ичимлик истеъмол килган аёлларда;

6. Тугмаган аёлларда;

7. Ёши 30 дан ошиб туккан аёлларда;

8. Фарзандини кукрак сути билан емизмаган аёлларда;

9. Эстрогенлик гормонал дори-воситаларини 1 йилдан куп кабул килган аёлларда;

10. Радиация таъсирига учраган аёлларда.

Кукрак бези саратони касаллигининг аломатлари унинг дастлабки боскичларида билинмаслиги мумкин. Касаллик ривожланган сари у куйидагича намоён булиши мумкин:

– кукрак ёки култик остида шишлар мавжудлиги, улар одатда огриксиз булади;

– кукрак ёки кукрак учининг шакли, ранги ёки структурасининг узгариши (масалан, кизариб колиши, гадир-будурлик вужудга келиши ёки терининг силликмаслиги);

– кукрак учидан кон ёки йиринг ажралиши. Касалликнинг огир боскичларида куйидаги аломатлар вужудга келади:

– терида яралар пайдо булиши;

– саратон касаллиги мавжуд булган кукрак томон кулда шишлар пайдо булиши;

– вазннинг тез ёъкотилиши.

Кукрак бези саратони касаллигини даволаш.

Ушбу касалликни даволшда вактида амалга оширилган диагностика мухим рол уйнайди. Шунинг учун хар бир аёл мунтазам равишда маммолог (кукрак бези касалликлари мутахассиси) куригида булиши шарт. Ахир соглом аёл енг гузал аёлдир. 2012 йил 1 май куни Тошкент шахрида “Во имя жизни” форум-марафони айнан аёл кукрак бези саратони кассаллигига “ЙУК” деб, аёлларни уз саломатликларига кайгуришга ундайдиган ажойиб тадбир булиб утди. Ушбу тадбир мана 3 йилдан бери бутун Республика буйлаб утказилиб 100 000 дан ортик одамни камраб келмокда.

Читать еще:  тик ток аниме косплей

Минглаб одамлар Тошкент марказида йигилиб ушбу тадбирда катнашиб, шундай савобли ва фойдали ишга уз хиссасини кушдилар. Марафон ташкилотчилари “Узбекистон маданияти ва санъати форуми” жамгармаси, Кукрак бези саратони миллий ассоциацияси, Сюзен Комен (АКШ) фонди ва РОО “Аёллар уюшмаси” булдилар. (фундфорум.уз сайти маълумотлари) Шундай тадбир натижасида минглаб одамлар кукрак бези саратони касаллиги хакида, уни вактида диагностика килиш канчалик мухим еканлиги хакида билиб олдилар.

Узбек оиласи учун, хусусан аёлларимиз учун утказилган шундай марафон ташкилотчиларига миннатдорчилик билдириб коламиз. Ахир халкимизни аёллар бешикда тебратади. Шундай екан аёлларни асраш, уларни кадрлаш жуда мухим. Рахмат сизларга “Узбекистон маданияти ва санъати форуми” жамгармаси ва Кукрак бези саратони миллий уюшмаси.

Култик ости бези

Меъда ширасининг таркибий қисми хисобланган ферментларни ишлаб чиқариш, хазм жараёнида иштирок этишхамда маълум турдаги гармонлар мувозанатининг назорати ошқозоности безига юклатилган. Инсон организми учун нихоятда мухим бўлган ушбу аъзо касалланса, даслаб хазм қилиш жараёни бузилади. Тўғри таомланмаяпман деганингиз билан, маҳсулот таркибидаги бирикмалар парчаланмай, фойдалилари юқ бўлмайди. Сиз ўзгаришларни сезмай қолмайсиз, бироқ бошқа хасталиклар билан адаштиришингиз мумкин. Негаки ошқозон ости бези касалликларининг белгиси специфик эмас. Хўш, ошқозоности бези фаолиятида бузилиш борлигини қандай биламиз? Яллиғланиш, киста, тош йиғилиши, яна ўсма вужудга келиши боиси нима?

Яллиғланишни ўтказиб юборманг!

Ошқозоности безининг яллиғланиши панкреатит дейилади. Панкреатит клиник кечишига кўра, иккига бўлинади, ўткир ва сурункали.

Ўт-тош касаллигининг асорати сифатида юзага келадиганўткир панкреатит , асосан, 40 ёшдан ошган кишиларда учрайди. Мунтазам спиртли ичимликларни истеъмол қилиш ҳамда ёғли егуликлар тановул қилиш меъдаости безини қийнаб қўяди. Хасталикни бу тури:

Ўткир гемморагик (шиш)

Ўткир йирингли панкреатит каби турларига ажратилган.

Кўп ҳолларда ўткир панкреатит холецистит фонида ўтиб боради ва бу хасталик аломатлари аниқлашда муаммолар туғдириши мумкин. Эпигастрал соҳада юзага келган санчиқли оғриқ қорин бўйлаб тарқаб, умуртқага асорат беради. Кўнгил айниши , қайд қилиш, тахикардия, ич кетиши кузатилиши мумкин. Хасталик қон тахлилида ҳам аниқланиши мумкин. Қон зардобида лейкоцитоз ва амилаза даражаси ортади.

Читать еще:  belgium girlzzz песня из тик ток скачать

Ўткир панкреатит ташхиси қўйилдими, албатта даволаниш зарур. Эътиборсизлик қилинса, ошқозон ости абцесси, яъни йиринглаш келиб чиқади. Бунинг эса охири операция.

Хўш сурункали панкреатит-чи, наҳо у билан бир умр даволаниш керак бўлса? Шифокор тавсияларига амал қилинганида, хасталик ривожланмайди. Гиперпластик, атрофик (фиброз) хамда кальцинозли сурункали панкреатитни назоратга олиш мумкин.

Ошқозоности соҳасидаги симиллаган оғриқ сизда сурункали панкреатит юзага келганидан дарак бериши мумкин. Ҳар қандай оғриқда шифлкорга боринг.

Киста хам бўладими?

Ҳа! Ошқозоности бези шираси билан тўлган бўлиб, меъдаости тўқимасида юзага келади. Кисталар туғма, яллиғланиш ёки жароҳат асоратида келиб чиққан, паразитлар сабаб хосил бўлган ва неопластик кўринишда учрайди. Ошқозоности безида киста юзага келагнида бемор ушбу соҳада оғирлик ва симиллаган оғриқни сезади. Қўл билан пайпасланганда, эпигастрия “ҳудудида” томир урушини эслатувчи холат сезилади. Хасталикни ташхислашда асосан УТТ, МРТ ва КТ усуллари қўлланилади. Шунингдек, қорин бўлиғи пункцияси ўтказилиши ҳам мумкин.

Киста хавфли ўсимта ёхуд тузуалмас дард эмас. Тўғри олиб борилга муолажа шифо топишингизга кўмак беради. Муолажа киста хажмига кўра белгиланиб, кичик ўлчамлилари консерватив даво чоралари ёрдамида даволанади. Катталари эса эндоскопик жаррохлик амалиёти ёрдамида бартараф этилади.

Панкреолитиаз ҳақида эшитганмисиз?

Меъдаости безида тош йиғилиши тиббиётда панкреолитиаз деб юритилади. Тошлар ошқозон ости бези йўллари, шунингдек ушбу аъзо паренхимасида тўпланиши мумкин. Тош мавжудлигининг симптомлари анчайин сезиларли бўлиб, бунда бемор кўнгил айниши, вақти вақти билан қайт қилиш, тери қатламларининг сарғайиши, сўлак ажаралишининг ортиши каби нохушликлардан шикоят қилади. Қорин соҳасида пайдо бўлган оғриқ аввал белга, сўнг куракларнинг ўрта қисмига тарқалади. Тошлар ҳақида эшитиб дарров жарроҳлик амалиёти ҳақида ҳаёл қилманг. Тиббий текширув хулосалари йиғилмаларни дори дармонлар ёрдамида тушириш мумкинлигини кўрстаса, шундай йўл тутилади. Каттароқ ўлчамли тошларгина оператив даво усулларига йўналтирилиши мумкин.

Ўсма қай бир касаллик асорати?

Онкологияда хавфли саратон касалликлари рўйхатининг юқори қаторларидан жой олган касаллик, бу ошқозоности ўсмасидир. Ўсмалар хавфсимз ва хавфли турларга бўлинади. Меъдаости безидаги липома, фиброма, аркома, гармонфаол ўсмалар: инсулома ва аденома хавфсиз турга мансуб бўлиб, нисбатан камроқ учрайди. Асосийси ошқозоности саратонидир.

Читать еще:  timmy love мультик

Хасталик меъдаости безининг қай бир қисмида юзага келаганига қараб, турлича симптомлар кузатилиши мумкин. Масалан, беморда ошқозоности бези бошчаси саратони мавжуд бўлса, ўсма жигар йўлларни тўсиб қўяди. Натижада жигар фаолияти бузилади, иштахасизлик, хазм тизими ўзгаришлари, тери қатламининг сарғайиши келиб чиқади. Ўсманинг ўн икки бармоқли ичакка ўсишида эса оғриқ, кекириш, тез-тез қайт қилиш кузатилиши мумкин.

Саратон ошқозоности безининг ўзида ёки унинг думи қисмида шаклланган бўлса, тери сарғимтирлиги кузатилмасада, бемор иштахасизлик, кескин вазн йўқотиш, кучли оғриқдан азобланиши мумкин.

Меъдаости бези аниқланганида асосан оператив даво чоралари қўлланилади. Бунда ўсманинг жойлашуви, хажми, касалликнинг ривожланиш ҳолати бор-йўқлиги синчиклаб ўрганилади. Саратон вҳқай кўринишда ва қайси аъзода бўлмасин, давоси бор касаллик. Шунчаки организмдаги ўзгаришларга бепарво бўлманг, ўз вақтида шифокор кўригида ўтинг.

Профилактикани унутмадингизми?

Меъдаости бези касалландими, нонушта, тушлик, толмачой ва кечки овқатни ўтказиб юборманг. Бу кассалик қайталанмаслигининг асосий шарти ва олдини олиш чорасидир. Зарарли одатлардан, яхшиси, ошқозоности бези яллиғланмасидан воз кечинг. Маълумотларга кўра, спиртли ичимликлар истеъмоли ички аъзо касалликларининг бош сабабчиси хисобланади.

Енгил жисмоний машқлар, нафас гимнастикаси, йога, пиёда юриш, сузиш машғулотлари – бир сўз билан айтганда , меъёрий жисмоний фаоллик фақат фойдангизга.

Муолажанинг асосий шарти парҳез!

Шифокор сизга зарур дори воситаларини буюрди дегани, пархез у қадар муҳим эмаслигини англатмайди. Гап ошқозоности бези ҳақида борар экан, нима истеъмол қилаётганингизга аҳамият берасиз. Энди қаттиқ қовурилган, ёғли, аччиқ, шўр, дудланган, консерваланган, ярим тайёр маҳсулотларни таомномангиздан ўчиринг. Енгил углеводларни ҳам камайтиринг. Таом ва егуликларни буғда ёки димлаб пишириш мумкин. Муолажанинг дастлабки давридақовурилган овқатлар тавсия этилмайди. Илгари маҳал аранг таомланган бўлсангиз, ошқозоности бези хасталангач, оз-оздан 6-7 махал таомланишга ўрганасиз. Овқатланганда тўйиб еманг, аммо оч юриш ҳам мумкин эмас. Таом ва егуликлар, суюқликлар фақат илиқ ҳолда ичилади. Қайноқ чой ва яхна ичимликлар энди сизни қизиқтирмасин.

Бир марталаик муолажа билан кафолатланманг. Даво чоралари ниҳоясига етгач, такроран тиббий кўрикдан ўтинг. Кейинчалик ҳатто безовталик бўлмаган тақдирда ҳам шифокор кўригидан ўтишга эринманг. Ўзингизни эҳтиёт қилинг!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector